KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mazur, Joanna.

    Palenie tytoniu / / oprac. Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska ; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
    Warszawa : ["Drukpol"], 2000. 66 s. : wykr. ; 25 cm.
    (Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce)
    (Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce)
   
U dołu okł.: HBSC [Health Behaviour in School-Aged Children] 1998.

    ISBN 83-85437-53-3


Nastolatki
Uczniowie szkół średnich

   
WF.7945   
Pd.14068   
Pd.14069   
F.30510        UKD: 613.84:613.9](438+100)"1989/..."