KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wielki słownik polsko-rosyjski = Polʹsko-russkij slovarʹ / / Jan Wawrzyńczyk, Magdalena Kuratczyk, Eliza Miłek, Halina Bartwicka ; redaktor naczelny Jan Wawrzyńczyk. Wydanie I.

    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 922 strony ; 27 cm.
    ISBN 83-01-14319-3


Język polski

   
P.20411        UKD: 811.162.1::811.161.1]'374