KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim = Russko-pol'skij slovar' / Jan Wawrzyńczyk [i in.] ; [red. nacz. Jan Wawrzyńczyk].
    Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 1360 s. ; 27 cm.
    ISBN 83-01-14171-9

   
Z.103977   
P.20412        UKD: 811.161.1::811.162.1]'374