KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Winiarska, Kazimiera.

    Zadania z rachunkowości podatkowej / / Kazimiera Winiarska.
    Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki, 2006. 72 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-87249-80-7


Rachunkowość
Rachunkowość

   
E.70269   
S.95954   
S.95955        UKD: 336.226.11+336.226.12:657](075.8)