KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku / / pod red. Macieja Woźniczki ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
    Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2014. 614 s. ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7455-404-6


Filozofia
Filozofia

   
Z.119841        UKD: 1(091)(438:4)"19"