KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prace młodych pracowników nauki : [Konferencja Młodych Pracowników Nauki "Wychowanie fizyczne, sport, zdrowie w badaniach naukowych"] / [Buryta Rafał i in.] ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Przyrodniczych. Instytut Kultury Fizycznej
    Szczecin US 1999 111 s. il., wykr. 29 cm.
   
Artykuły w jęz. pol., ang., litewskim. - Bibliogr. Streszcz. Summ.

   
WF.7950   
WF.7949   
WF.6333   
WF.6332        UKD: 796.012:612.6:613.71:612.08](061)