KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krawczyński, Marcin.

    Grupowe decyzje taktyczne w zespołowych grach sportowych : perspektywa paradygmatu wpływów (na przykładzie piłki nożnej) / / Marcin Krawczyński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
    Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane AWF, 1999. 218 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-85968-93-8


Piłka nożna
Decyzje grupowe.

   
Z.101007   
WF.7952   
WF.6751        UKD: 796.015:796.322.015:316.47