KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Lekcja wychowania fizycznego : materiały XXVI Konferencji Naukowo-Metodycznej AWF w Poznaniu, 21 listpoad 1997 r. / / praca pod red. Michała Bronikowskiego, Radosława Muszkiety, Teresy Olejniczak ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
    Poznań : AWF, 1998. 281 s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-86336-54-4


Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne

   
WF.7955        UKD: 372.879.6:371.2:373.3](061)