KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Matuszkiewicz, Andrzej.

    Nowe aspekty żywienia białkiem ludzi poddawanych systematycznie stresowi oksydacyjnemu (sportowców wysokiego wyczynu) : rozprawa habilitacyjna / / Andrzej Matuszkiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Katedra Bioenergetyki.
    Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWF, 1999. 90 s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-85968-83-0


Białka w żywieniu
Sportowcy wyczynowi
Sportowcy wyczynowi
Stres oksydacyjny

   
WF.6749   
WF.7956        UKD: 796.015:613.2:612.3:577.11/.12