KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie : [materiały z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa] / / pod red. Zygmunta Kruczka.
    Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2012. 206, [10] s. : il. ; 24 cm.
    (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 12)
    (Monografie o Tematyce Turystycznej 12)
   
Podtyt. z okł.

    ISBN 978-83-60789-39-1


Turystyka
Przewodnicy turystyczni

   
WF.9778   
T.20198        UKD: 338.482:338.48-32:796.5](061)