KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Hejnowicz, Zygmunt ((1929-2016).)

    Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych : organy wegetatywne / / Zygmunt Hejnowicz. Wyd. nowe (3 zm.).

    Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. 980 s. ; il. ; 25 cm.
    ISBN 83-01-13825-4


Rośliny
Komórki

   
WM.6182   
WM.6183   
WM.6184   
WM.6185   
Bl.10718        UKD: 582.35+582.4:581.4](075.8)