KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Matuszyk, Anna.

    Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych / / Anna Matuszyk.
    Warszawa : CeDeWu, 2015. 243 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7556-653-6


Metoda punktowa (finanse).
Ocena zdolności kredytowej.
Kredyt

   
E.76365        UKD: 347.735/.736/.739:005.334]-047.44