KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe / / redakcja naukowa Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
    Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. 304 s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7417-857-0


Prawo europejskie
Prawo europejskie
Finanse

   
E.76330        UKD: 339.923(4-67)"20":[341.12:339.9:327](4-67)](061)=111=162.1