KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Korol, Janusz.

    Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski / / Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciński.
    Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. 193 s. : il. ; 21 cm.
    ISBN 978-83-8019-271-3


Gospodarka regionalna
Regionalizacja ekonomiczna
Przedsiębiorczość (ekonomia)
Konkurencyjność (ekonomia)

   
WM.18809   
WM.18810   
E.76509   
S.95896        UKD: 332.1:339.137:005.342](1-32)(438)