KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Knypl, Zenon ((1934-2016).)

    Finansowanie egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika sądowego / / Zenon Knypl, Zbigniew Merchel. Stan prawny na dzień 1 maja 2015 r.

    Sopot : Currenda, 2015. 285 s. ; 20 cm.
    ISBN 978-83-60833-64-3


Komornicy sądowi
Postępowanie egzekucyjne

   
SA.23499        UKD: 351.077.3:347.964](438)