KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa / / redakcja naukowa Grażyna Wojtkowska-Łodej, Henryk Bąk. Wyd. 1 (dodr.).

    Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2014. 290 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7378-967-8


Polityka pieniężna
Polityka gospodarcza
Strefa euro.
Konkurencyjność (ekonomia)
Handel międzynarodowy
Fundusze strukturalne
Rolnictwo
Bezpieczeństwo energetyczne
Polityka transportowa

   
E.75972   
T.19504        UKD: 327.39(4-67)(438)(075.8)"2004/..."