KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    125 [sto dwadzieścia pięć] najciekawszych zadań z matematyki : matura, egzaminy wstępne /
    Warszawa : "Kram", 1993. 81 s. : rys. : 21 cm.
    ISBN 83-900113-6-0

   
N.15620        UKD: 372.8:371.279.6:371.671.13]::51(0:373.5)(076.3)