KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    60 [sześćdziesiąt] dni przed egzaminami do szkoły średniej z matematyki : zadania z rozwiązaniami /
    Warszawa : "Kram", 1993. 84 s. : rys. : 21 cm.
    ISBN 83-900113-5-2

   
N.15621        UKD: 372.8:371.279.6:371.671.13]::51(0.373.3)(076)