KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Górka, Katarzyna.

    Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP / / Katarzyna Górka.
    Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. XXII, 195 s. ; 21 cm.
    (Monografie Prawnicze)
    (Monografie Prawnicze)
    ISBN 978-83-255-6721-7     ISBN 978-83-255-6722-4


Parlamentaryzm
Posiedzenia parlamentarne
Posiedzenia parlamentarne
Posiedzenia parlamentarne

   
SA.23681        UKD: 342.52/.53:342.4](438)