KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowotniak, Justyna.

    Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej : studium dwóch szkół / / Justyna Nowotniak.
    Szczecin : Print Group, Daniel Krzanowski : na zlec. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. 199 s. : il. kolor. ; 24 cm.
    ISBN


Zachowania przestrzenne
Proksemika
Budynki szkolne
Budynki szkolne
Przestrzeń

   
WM.5829   
WM.5830   
Z.107343   
Pd.18058   
Pd.18059        UKD: 727::37:316.346.3-057.874](438:44)"1989/...":342.72/.73