KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowotniak, Justyna.

    Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej : studium dwóch szkół / / Justyna Nowotniak.
    Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. 199 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-60065-17-6

   
WM.5829   
WM.5830   
Z.107343   
Pd.18058   
Pd.18059        UKD: 727::37:316.346.3-057.874](438:44)"1989/...":342.72/.73