KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności : praca zbiorowa.T. 2,Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / / pod red. Krystyny Znanieckiej.
    Katowice : Wydaw. AE, 2002. 692 s. : rys., wykr. ; 25 cm.
    (Prace Naukowe)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
   
Materiały konferencyjne.

    ISBN 83-7246-127-9

   
T.19222        UKD: 336:658.15](061)