KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarys mechanizmów ewolucji / / pod red. Haliny Krzanowskiej i Adama Łomnickiego ; [aut.] Halina Krzanowska [et al.]. Wyd. 3 zm. (i popr.).

    Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. 414, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-01-13723-1


Ewolucja (biologia)

   
WM.6162   
WM.6163   
WM.6164   
WM.6165   
WM.6161        UKD: 575.8:577](075.8)