KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rogalska, Beata.

    Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami / / Beata Rogalska. Stan prawny na 1 lutego 2016 r.

    Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 211 s. ; 25 cm.
    (Zagadnienia Podatkowe)
    (Zagadnienia Podatkowe)
   
Zawiera: Wykaz aktów prawnych.

    ISBN 978-83-8092-064-4


Podatek od wartości dodanej
Budownictwo
Własność nieruchoma
Podatek od wartości dodanej
Budownictwo
Własność nieruchoma

   
SA.23900        UKD: 336.226.322:349.442:347.235](438)