KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Żywienie człowieka. T.1, Podstawy nauki o żywieniu / pod red. Jana Gawęckiego i Lecha Hryniewieckiego. [Wyd.2 popr.].

    Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 2006. 512 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-01-13954-4 (całość t.1-2)     ISBN 83-01-13947-1 (t.1)

   
WM.6172   
WM.6173   
WM.6174   
WM.6175   
WM.6171        UKD: 613.29:612.392](07)