KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bojarska, Lucyna.

    Dziecko w szkole / / Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek.
    Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. 140 s. ; 21 cm.
    (Ochrona Prawna Dziecka / Rzecznik Praw Dziecka ; t. 3)
    (Ochrona Prawna Dziecka t. 3)
    ISBN 83-89658-60-7     ISBN 978-83-89658-60-9

   
Z.107322        UKD: 342.726-053.2:37.064.2.091.212:159.922.8](083.1)