KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Własność prywatna a dobro publiczne : problemy własnościowe i dobra kultury / / [red. Piotr Kosiewski].
    Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2006. 70 s. ; 21 cm.
   
Publikacja ukazała się w ramach projektu: "Przemieszczone dobra kultury".

    ISBN 83-89406-53-5


Własność
Dobra kultury

   
H.18297   
Z.107321        UKD: 341.38:347.2:7.025.7:338.246.025.28:351.85](061)