KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wójcik, Alina.

    Słownik przysłów niemiecko-polski, polsko-niemiecki / / Alina Wójcik, Horst Ziebart. Wyd. 2.

    Warszawa : "Wiedza Powszechna", 2001. 546, [1] s. ; 21 cm.
   
U dołu okł.: nowa pisownia.

    ISBN 83-214-1116-9


Przysłowia niemieckie
Przysłowia polskie

   
G.18436        UKD: 821.112.2-84:821.162.1-84](038)=112.2=162.1