KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Problemy samoświadomości, samowiedzy i interakcje między nauczycielem a uczniami : praca zbiorowa / / pod red.: Zofii Oleszkiewicz i Zbigniewa Zaborowskiego ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie.
    Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1988. 156 s. ; 24 cm.

Relacje nauczyciel-uczeń.

   
Pd.3958