KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mohr, Angie.

    Zarządzanie wzrostem firmy / / Angie Mohr ; [tł.: Monika Szczęsny].
    Gliwice : Helion, cop. 2006. 156 s. : il.; 21 cm.
    (Onepress Small Business)
    (Onepress Small Business)
   
Na s. tyt. i okł.: Zbuduj sprawną firmę, której nie trzeba doglądać dniami i nocami. Myśl o najważniejszych sprawach przedsiębiorstwa a nie tylko o najpilniejszych! Studium przypadku: rozwijamy małą firmę.

    ISBN 83-246-0091-4


Przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem.

   
E.70282        UKD: 658.1/.5.012.4(083.1)