KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Małachowski, Witold.

    Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / / Witold Małachowski.
    Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", 2006. 203, [1] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-86929-95-2     ISBN 978-83-86929-95-5


Kadry kierownicze
Personel
Doradztwo personalne.
Zwolnienie.
Zwolnienia grupowe.

   
E.70286   
S.92601   
S.92602        UKD: 331.106:331.56/.57