KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Szczutek, Cyrulik Warszawski, Szpilki : 1919-1939 / / wybór, przypisy, noty o autorach oraz oprac. graf. Eryk Lipiński ; wstępem opatrzył Witold Filler.
    Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. 186, [2] s. : il. ; 20 cm.
   
Z.42882   
P.20423        UKD: 821.162.1-1+821.162.1-7:821.162.1-82:050+070](438)"1919/1939"