KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.

    Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego / / Katarzyna Kreczmańska-Gigol.
    Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. 261 s. ; 23 cm.
    ISBN 83-7251-643-X


Factoring
Factoring
Factoring

   
E.70294   
T.9741   
GW.8076        UKD: 339.177/.178:658.148:347.74