KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zysnarska, Anna.

    Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej / / Anna Zysnarska. Wyd. 3 uaktualn., stan prawny na dzień 1 września 2006 r.

    Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., 2006. 351 s. : il. ; 24 m.
    ISBN 83-7426-339-3


Finanse publiczne
Rachunkowość

   
E.70296   
T.9363   
TM.5504   
TM.13561   
S.95984        UKD: 657:336.14