KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nawrot, Wioletta.

    Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie : jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej / / Wioletta Nawrot.
    Warszawa : CeDeWu, 2006. 196 s. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-60089-32-3


Giełda
Giełda
Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego
Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego

   
E.70304   
GW.8032        UKD: 336.76:347.725:339.923:061.1(4-67)Unia Europejska