KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Historia państwa i prawa Polski : zarys wykładu / / Ewa Borkowska-Bagieńska [et al.].
    Poznań : Ars boni et aequi, 1994. 320 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-902631-0-6


Państwo i prawo
Prawo
Ustroje polityczne

   
Z.85022   
W.182869   
W.182870   
W.182871   
W.182872   
W.182873   
W.182874   
W.182875   
W.182876   
W.182877   
W.182878   
W.184898   
W.187375   
W.187376   
W.187377   
W.187378   
W.187379   
W.187380   
W.187381   
W.187382   
W.187383   
W.187384   
W.203849   
WM.2029   
WM.7043   
SA.6316   
SA.6317   
SA.6318   
H.4736        UKD: 321+34](438)(091)(075.8)