KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kuba i Afryka : sojusz dla rewolucji / / red. nauk. Marcin F. Gawrycki, Wiesław Lizak ; Zakład Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
    Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006. 434 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-89964-63-5     ISBN 83-89050-25-0


Stosunki międzynarodowe

   
WM.5162   
Z.108778   
H.15965   
H.15966        UKD: 327(6:729.1):323(729.1)]"1959/2005"