KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Literatura Grecji starożytnej.2,Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska / / pod red. Henryka Podbielskiego.
    Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. VIII, 1159, [1] s. ; 25 cm.
    (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 255)
    (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ISSN 0860-3367 255)
    ISBN 83-7306-172-X


Literatura grecka
Filozofia grecka.
Literatura grecka
Filozofia starożytna
Filozofia starożytnej Grecji

   
P.20262   
Z.105879        UKD: 821.14'02(091)"-07/05"