KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Literatura Grecji starożytnejT.2Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska / pod red. Henryka Podbielskiego
    Lublin Tow. Nauk. KUL cop.2005 VIII, 1159 s. 24 cm.
    (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 255)
    (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 255)
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7306-172-X

   
P.20262        UKD: 821.14'02(091)"-07/05"