KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju = The role of logistics centres in economical and spatial development of the country / / pod red. Tadeusza Markowskiego.
    Warszawa : KPZK PAN : [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty], 2006. 232 s. : il. ; 21 cm.
    (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 225)
    (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 225)
    ISBN 83-89693-11-9


Gospodarka Oparta na Wiedzy
Logistyka (organizacja)
Zagospodarowanie przestrzenne

   
Z.107436        UKD: 65.011:725.4](438)