KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Weterani RP II wojny światowej wyższych uczelni Szczecina : Polsce wierni / / [oprac. Jan Szyszkowski i in. ; słowo wstępne napisał: Jan Szyszkowski].
    Szczecin : Wydaw. Hogben, 2005. 152 k. : fot., il. ; 30 cm.
    ISBN 83-916682-1-5

   
H.15356   
Z.107317        UKD: 329.75(438):378.22::94(100)"1939/1945"