KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej : praca zbiorowa / / pod red. nauk. Kazimierza W. Jaskota ; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Pedagogiki. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej.
    Szczecin : Oficyna In Plus, 2006. 421, [2] s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 83-89402-40-8


Pedagogika
Dydaktyka
Nauczyciele akademiccy
Nauki o wychowaniu
Pedeutologia

   
Z.107318   
WM.5827   
WM.8032   
H.17376   
WM.13099   
H.29545   
Pd.18027   
Pd.18245