KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej : praca zbiorowa.Cz. 1 / / pod red. Kazimierza Sawickiego ; [aut. rozdz.: Anna Buczkowska et al.].
    Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2006. 373 s. : il. ; 24 cm.
   
W pracy uwzględniono przepisy prawa bilansowego, które obowiązują od 1 stycznia 2005 r.

    ISBN 83-89179-31-8


Rachunkowość
Przedsiębiorstwa

   
E.70329        UKD: 657:658.14/.17](07)