KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Pedagogika.T. 3,Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / / red. nauk. Bogusław Śliwerski.
    Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne[!], 2006. X, 389 s. : il. ; 26 cm.
   
Na książce błędna nazwa wydawcy, poprawna: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

    ISBN 83-7489-023-1


Pedagogika.
Pedagogika społeczna.
Pedagogika pracy.
Pedagogika opiekuńcza.
Pedagogika resocjalizacyjna.
Pedagogika specjalna.
Edukacja dorosłych.
Edukacja zdrowotna.

   
WM.8556   
WM.8557   
WM.8558   
WM.8559   
WM.8560   
Z.111564   
WM.8832   
WM.8833   
WM.8834   
WM.8835   
WM.8836   
Pd.18173   
H.26430   
Pd.18172        UKD: 37(075.8)