KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Chromiec, Elżbieta.

    Dziecko wobec obcości kulturowej / / Elżbieta Chromiec.
    Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. 287 s. : il., wykr. ; 24 cm.
    (Pedagogika)     (Wyzwania Pedagogiki)
    (Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)     (Wyzwania Pedagogiki)
   
U dołu okł.: Międzykulturowość.

    ISBN 83-89120-67-4


Dzieci
Pluralizm kulturowy.
Dzieci
Postawy etniczne
Języki obce

   
Z.102534   
WM.2884   
WM.2885   
Z.113921   
Pd.16408   
Pd.18175        UKD: 37.013.43:316.75:323.1:316.64]-053.2:159.922.7