KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Morze elementem polskiej racji stanu : konferencja naukowa / / [kom. red. Andrzej Bałaban et al.] ; Societas Scientiarum Stetinensis, Maritime University.
    Szczecin : [Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie], 1999 243 s. : mapy, wykr. ; 24 cm.
   
Od Redakcji: Tom referatów pt. Morze elementem polskiej racji stanu został wydany w związku z konferencją naukową zorganizowaną przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe i Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie w dniach 25-26 czerwca 1999 r.    
Nazwa wydawcy wg bazy ISBN.

    ISBN 83-86494-49-2     ISBN 83-86494-50-6


Racja stanu
Strategia morska
Polityka morska

   
Z.100687   
H.15369        UKD: 338.4(26):656.61:639.22](438)(061)