Opis

Hertz, Zofia ((1911-2003).)

    Była raz Kultura... : rozmowy z Zofią Hertz / Iza Chruślińska ; słowo wstępne Czesław Miłosz.
    Warszawa : Oficyna Wydawnicza Most, 1994. 151 s. : fot., portr. ; 21 cm.
    ISBN 83-85611-24-X

   
Z.85135   
W.200587        UKD: 655.41:050+070](44=84):943.8.083::325.2::008(44)(047.53)