KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

MAJEWSKI, JERZY

    Informatyka dla logistyki / / Jerzy Majewski.
    Poznań : Inst.Logistyki i Magazynowania, 2002. 319 s. : il. : 24 cm.
    ((Biblioteka Logistyka))
   
Bibliogr

    ISBN 83-873344-95-8

   
T.7608   
GW.5539        UKD: 330.47:004:658.1/.5.01