KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Ustawy 2001-2005 : Sejm IV kadencji : praca zbiorowa / / [wprow. Wiesław Staśkiewicz].
    Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2006. 180 s. ; 21 cm.
    (Prace Studialne)
    (Prace Studialne (Warszawa))
   
Na okł.: Proces dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej - ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji.    
Zawiera wykresy i tabele.

    ISBN 83-909381-2-X


Legislacja
Prawo europejskie i prawo krajowe
Projekty ustaw

   
Z.107353        UKD: 341.12(4-67):34(438)