KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nyderek, Andrzej.

    Czynniki warunkujące skuteczność pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania muzycznego / / Andrzej Nyderek ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy.
    Bydgoszcz : IKN. ODN, 1988. 138 s. : il. ; 20 cm.
   
Pd.4139