KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zwierzchowska, Anna

    Korektywa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku lub słuchu / Anna Zwierzchowska, Krystyna Gawlik ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.
    Katowice : Wydaw. AWF, 2006. 231 s. : il. ; 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-87478-88-1

   
Z.108163   
WF.7966   
WF.7967        UKD: 376.32/.33:616.7:615.82