KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Warunki pracy i życia w Polsce międzywojennej w świetle badań społecznych / / wybór i oprac. Daniel Poliński ; [koment. i przypisy Tomasz Piwowarun ; wstępem opatrzył Daniel Poliński] ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR.
    Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. 550, [2] s. ; 21 cm.
   
Aneks zawiera tablice statystyczne.


Animacja społeczno-kulturalna
Koszt i poziom życia

   
H.17690   
Z.42155   
W.92195        UKD: 330.59:331](438)"1918/1939"