KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Warunki pracy i życia w Polsce międzywojennej w świetle badań społecznych / / wybór i oprac. Daniel Poliński.
    Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. 550 s. ; 20 cm.
   
H.17690   
Z.42155   
W.92195        UKD: 330.59:331](438)"1918/1939"